เลือกประกันสุขภาพ Pacific Cross คุ้มครองทุกระดับชั้น


ประกันสุขภาพ Pacific Cross การสร้างหลักประกันสุขภาพให้ตนเองหรือบุคลที่คุณรักเพื่อให้การรักษาพยาบาลไม่ว่าเจ็บเล็กเจ็บน้อยหรืออุบัติเหตุได้รับการดูแลทุกท่านอย่างดี โดยไม่เป็นการส่งผลกระทบต่อเงินออมในยามที่คุณต้องรักษาตัว

เลือกแผนประกันสุขภาพ Pacific Cross ที่เหมาะสมกับคุณ

สำหรับแผนการทำประกันสุขภาพ Pacific Cross ที่เหมาะสมกับคุณหรือคนที่คุณรักในครอบครัว สามารถเลือกได้หลายแบบดังนี้
ความคุ้มครองแบบ Standard Plan ที่พร้อมให้บริการคุ้มครองตลอด 24 ชม. จากทั่วทุกมุมโลกกรณีฉุกเกฉิน โดยมีอายุการต่กกรมธรรม์ได้นานถึงอายุครบ 99 ปี สามารถปรับเปลี่ยนแผนประกันภัยเพิ่มลดได้ตามความต้องการเพื่อความเหมาะสมของตนเอง อีกทั้งยังรับประกันภัยแม้ว่าจะมีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ
ความคุ้มครองแบบ Premier Plan เป็นแผนประกันภัยที่สามารถเข้าใช้บริการที่โรงพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาล ทั้งนี้รวมค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ การปลูกถ่ายอวัยวะ ค่าพยาบาลดูแลพิเศษต่อเนื่องที่บ้านก็มีวงเงินให้
ความคุ้มครองแบบ Maxima Plan ที่ให้ความคุ้มครองนานจนถึงอายุ 99 ปี ผลประโยชน์สูงสุดของกรมธรรม์ต่อปี 5,000,000 บาท รวมถึงยังมีค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการทางการแพทย์สูงสุด 8,000 บาทต่อวัน รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนการรักษาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
ประกันสุขภาพแบบ Coverage of Ultima Plan เป็นกรมธรรม์ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด 20,000,000 บาทต่อปี และมีค่าอาหาร ค่าห้องพัก ค่าบริการทางการแพทย์สูงถึง 16,000 บาทต่อคืน ในส่วนของการรักษาที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายเรียกเก็บตามจริงของการรักษาในทุกขั้นตอสน

ประกันสุขภาพ Pacific Cross

วางแผนสุขภาพในอนาคตด้วยประกันสุขภาพ Pacific Cross

ปัจจุบันนี้ความนิยมการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพตัวเองมากขึ้น มีประกันสุขภาพ Pacific Cross มีความพิเศษของการให้ความสำคัญและช่วยสร้างความมั่นคงในเรื่องการวางแผนทางด้านการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยหรือปัญหาเรื่องภัยต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยให้ทุกท่านรักษาได้อย่างมั่นใจกับการให้วงเงินประกันภัยที่มีให้เลือกหลายประเภท จึงไม่ต้องเสี่ยงกับการเบียดเบียนเงินออมนำมาใช้ในการรักษาสุขภาพตนเอง ทำให้การตัดสินใจเลือกทำประกันสุขภาพที่ทุกท่านสามารถทำได้ตามความเหมาะสม

ประกันสุขภาพ Pacific Cross ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสุขภาพและได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ของเอเชีย ที่เป็นผู้ที่เข้าใจถึงความต้องการทุกท่านได้อย่างดีที่สุด เพื่อให้การเลือกใช้บริการหรือการเลือกซื้อกรมธรรม์ให้เหมาะสมกับตนเอง โดยมีหลายเรทราคาให้เลือกเหมาะสมกับวงเงินที่ตนเองมี ดังนั้นการรักษาพยาบาลในยุคนี้วางใจเมื่อเลือกใช้บริการผ่านบริษัทประกันภัยที่มอบวงเงินและให้ความีคุ้มครองครอบคลุมทุกความต้องการของผู้เอาประกันมากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *