เลือกกรมธรรม์ประกันสุขภาพ Manulife คุ้มค่าต่อการจ่ายเบี้ย


ประกันสุขภาพ Manulife หลักประกันที่เปิดให้บริการต่อผู้ที่ต้องการหลักประกันความมั่นคงทางด้านสุขภาพ โดยที่คุณมีความมั่นใจในการรักษาความเจ็บป่วย โดยที่คุณไม่ต้องจ่ายดอกที่แพง พร้อมเงื่อนไขสุดพิเศษที่คุณเลือกได้ตามต้องการ
ผลประโยชน์จากการเลือกทำประกันสุขภาพ Manulife
หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องทำประกันสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันที่คุณเลือกได้ ประกันสุขภาพ Manulife ซึ่งเป็นหลักประกันในด้านสุขภาพ แม้ว่าคุณจะมีสุขภาพที่ดีก็สามารถทำประกันได้ เพราะถือว่าคุณไม่ต้องจ่ายเงินสูง พร้อมทั้งมีข้อดีที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเคลมประกันได้มากถึง 6 ล้านบาทต่อปีหรือจะเป็นไปตามแผนที่กำหนดเอาไว้ ถ้าไม่มีการเคลมประกันเลยจะได้รับส่วนลดเพิ่ม อีกทั้งวยังได้รับการคุ้มครองในค่ารักษาของพยาบาลให้ต่อเนื่องนานถึง 60 วันหลังจากออกจากรพ. หากผู้ที่มีความสนใจสามารถทำการซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้เลย โดยที่คุณไม่ต้องผ่านตัวแทนประกัน เพียงแค่คุณทำการตอบคำถามง่าย ๆ 5 ข้อเท่านั้น
ประกันสุขภาพ Manulife กับเงื่อนไขสุดพิเศษ
สำหรับการทำหลักประกันสุขภาพ Manulife ที่เป็นหลักประกันความมั่นคงอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีหรือไม่ดีก็ตาม ทั้งนี้ค่ารักษาพยาบาลกรณีที่เป็นผู้ป่วยนอกและค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในโรงพยาบาล โดยมีสิทธิ์พิเศษให้กับทุกท่านอย่างเช่น ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกทำการล้างไต เคมีบำบัด ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก หากเกิดจากอุบัติเหตุถึงค่ายากลับบ้านสูงสุดนาน 30 วัน รวมถึงค่าพยาบาลในช่วง 60 วันหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่จะต้องเป็นการรักษาที่โรงพยาบาลเดิม หมอคนเดิมเท่านั้นเป็นการรักษาต่อเนื่อง
สำหรับข้อยกเว้นประกันสุขภาพ Manulife ที่บริษัทไม่คุ้มครองของกรรมธรรม์นี้คือการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือเป็นการถูกฆ่าจากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ ไม่คุ้มครองโรคเรื้อรังหรือภาวะแทรกซ้อน หรือมีอาการบาดเจ็บก่อนวันทำการสัญญาที่ยังรักษาไม่หาย โดยมีกำหนดระยะเวลา 30 วัน หรือ 120 วันในบางโรคต้องรอหลังสัญญาตามกำหนด
การเลือกทำประกันสุขภาพ Manulife ที่เป็นผลดีต่อตัวเองอีกทั้งยังเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับตนเอง ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ป่วย ทั้งนี้การทำประกันสุขภาพจะถือว่าได้รับประโยชน์ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เบี้ยประกันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย ถือว่าเป็นการทำประกันภัยที่มีความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองได้รับการดูแลและช่วยให้ผู้ป่วยทุกท่านได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพ ทำให้การเลือกตัดสินใจทำประกันสุขภาพเป็นที่ยอมรับและเลือกซื้อในกรรมธรรม์ได้อย่างมั่นใจกับบริษัทประกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *