ประกันสุขภาพ Bupa คุ้มครองสูงสุด


ประกันสุขภาพ Bupa การสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต การสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตยืนยาว ด้วยการดูแลสุขภาพของทุกท่านให้แข็งแรง ได้รับการรักษามาตรฐาน อีกหนึ่งวิธีการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีไม่กระทบเงินออมในการรักษา
ทำไมเลือกทำประกันสุขภาพ Bupa
การเลือกประกันสุขภาพ Bupa อีกหนึ่งหลักประกันความมั่นคงทางด้านการดูแลสุขภาพที่ดี จากการเลือกทำประกันกับผู้ที่ให้บริการมาอย่างยาวยาวนานอย่างบูพา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 60 ปี พร้อมการให้บริการด้วยมาตรฐานและบริการเป็นเลิศอย่างยอดเยี่ยม พร้อมทั้งเครือข่ายที่อยู่ในความดูแลมากกว่า 400 แห่งโรงพยาบาลที่พร้อมให้การดูแลทุกท่าน สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างมั่นใจในทุกเครือข่ายด้วยบริการชั้นนำ เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับตนเองหรือคนที่คุณรักเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี
ผลประโยชน์จากการทำประกันสุขภาพ Bupa
การทำประกันสุขภาพ Bupa ที่มีเงื่อนไขและผลประโยชน์การดูแลรักษาที่คุณจะได้รับคือ
• การได้รับความคุ้มครองนการเข้ารักษาสูงสุดรวมถึงค่ารักษาพยาบาล หากมีการนอรักษาตัวก็จะมีค่าห้องพยาบาลรวมถึงห้องพักผู้ป่วยไอ.ซี.ยู สูงสุด 15 วัน ของการรักษา
• สำหรับค่ารักษาพยาบาลทั่ว หรือจะเป็นการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยฉุกเฉินรวมถึงค่ารถพยาบาลที่อยู่รวมในค่าบริการรักษาทั่วไป
• หากมีค่ารักษาแบบการผ่าตัดจะมีวงเงินการรักษารวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมรักษาไข้
• กรณีที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะมีการจ่ายค่าชดเชยเพิ่มเติใมให้อีก 80% ในส่วนเกินของผลประโยชน์ของค่ารักษาพยาบาลแต่ว่าจะไม่นำมารวมเรื่องค่าอาหาร ค่าห้อง หรือค่าพยาบาลในการรักษา
สำหรับการเลือกทำประกันสุขภาพ Bupa จะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 วันจนถึงสูงสุด 65 ปี หากเป็นผู้ที่ถือกรมธรรม์มากกว่าหนึ่งจะได้รับการรักษาพยาบาลดีที่สุด จากการนับรวมกรมธรรม์ที่มีผลการดูแล ส่วนวงเงินค่าใช้จ่ายที่มีเงินสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจะชดเชยเพิ่มเติมให้มากถึง 80% หากทำประกันยังไม่ครบ 30 วันขึ้นไปจะไม่ได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการวินิจฉัยมาจากสาเหตุการป่วย จะเป็นการจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองในส่วนผู้ป่วยต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้า จึงจะได้รับความคุ้มครอง หากผู้ที่ทำประกันอายุครบ 60ปี จะมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ไปจนถึงอายุครบ 70 ปี ทั้งนี้ผู้ที่เอาประกันภัยสำหรับการคลอดบุตรหลังจากการที่กรมธรรม์มีผลบังคับแล้วไม่ต่ำกว่า 280 วัน กรณีที่มีการแท้งบุตรหลังจากการทำประกันมีผลเมื่อทำประกันมาไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยเป็นเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันจะได้รับสิทธิ์ รวมถึงความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 900,000 บาทที่จะคุ้มครองทุกท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *