ประกันสุขภาพ AIA จ่ายน้อย สิทธิประโยชน์สุดคุ้ม


ประกันสุขภาพ AIA หลักประกันคุณภาพชีวิตของสังคมยุคใหม่ที่ได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างมาก โดยไม่จำกัดว่าเป็นหญิงหรือชาย สามารถเลือกทำประกันเพื่อสุขภาพคนที่คุณรักหรือตัวเองได้ทุกเพศทุกวัย เป็นหลักประกันเมื่อยามเจ็บป่วย
ประกันสุขภาพ AIA โดดเด่นอย่างไร
การเลือกทำประกันสุขภาพ AIA เป็นหลักประกันในคุณภาพชีวิตที่มีความโดดเด่นเห็นได้ชัดดังนี้
• สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เลือกได้ตามความต้องการ เพื่อให้ทุกท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมกับตนเอง ประเภทของประกันสุขภาพหลายแบบเช่น ประกันสำหรับผู้ป่วยนอก ประกันชดเชยรายได้นอนโรงพยาบาล เลือกรูปแบบความคุ้มครองได้หลายแบบ ทั้งแบบการแยกจ่ายหรือรายเดือน เลือกพื้นที่การคุ้มครองได้ที่ต้องการได้
• มีโรงพยาบาลคู่สัญญาชั้นนำคุ้มครองทั่วประเทศ เพื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกของลูกค้า โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องสำรองการจ่ายเงินเพื่อรักษาตัวเอง หากคุณมีวงเงินในการรักษาตามกรมธรรม์ที่ถืออยู่ ทั้งนี้มีโรงพยาบาลคู่สัญญามากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
• ได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากโครงการ พร้อมทั้งเปิดให้เลือกรับได้ตามความต้องการ เช่นมีส่วนลดเบี้ยประกัน สามารถสะสมคะแนน เพื่อให้คุณเลือกใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี เช่นการออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ
ประเภทประกันสุขภาพ AIA ที่เปิดให้บริการ
สำหรับการเลือกตัดสินใจทำประกันสุขภาพ AIA ที่มีรูปแบบการเปิดให้บริการทั้งหมด 3 ประเภทและมีความแตกต่างกันคือ
• คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในและนอก โดยที่ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองของค่ารักษาพยาบาลทุกท่านอย่างรอบด้าน ที่พร้อมให้ความดูแลผู้ป่วยในคือนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล ส่วนผู้ป่วยนอกคือการพบแพทย์และกลับบ้านแบบไม่ต้องนอนที่โรงพยาบาล
• คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเฉพาะผู้ป่วยใน จะเป็นผู้เอาประกันที่สามารถเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาลที่มีการรักาาและเกิดขึ้นจริง ซึ่งมีประกันลือก 2 แบบ คือ จะเป็นแบบเหมาะจ่ายมีการระบุเรื่องวงเงินเอาไว้ในการรักษา หรือจะเป็นแบบแยกรายจ่าย คือการแบ่งวงเงินตามความคุ้มครองที่มีการแบ่งแยกตามรายการและไม่สามารถโอนหมวดหมู่ ซึ่งเป็นแบบประเภทของการทำแระกันที่เหมาะกับคนที่มีงบของการทำประกันน้อย
• กรณีการทำประกันสุขภาพ AIA มีการชดเชยรายได้กรณีที่ผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะเป็นการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายและการจ่ายเงินชดใช้ตามจำนวนวันที่ผู้เอาประกันทำการรักษาตัวตามจริงที่โรงพยาบาล
การทำประกันสุขภาพ AIA ถือว่าเป็นหลักประกันจะได้รับความคุ้มครองที่มากกว่าและมีความยืดหยุ่นเมื่อเข้าทำการรักษาพยาบาล สามารถเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับตัวเองที่ต้องการเพื่อเป็นการรักษาพยาบาลได้อย่างดีเหมาะกับตัวเองมากที่สุดเป็นการเตรียมตัวที่พร้อมกว่าเดิมนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *